Korzyści z członkostwa

Zasięg w mediach
ZPP PO, jako sekcja ZPP, korzysta z rozpoznawalności, cytowalności i silnej pozycji w mediach – zarówno tradycyjnych, jak i tzw. „nowych mediach” (Facebook, Twitter, Youtube). Szczególny nacisk kładziemy na media ogólnoinformacyjne, biznesowe i branżowe, których adresatami są decydenci.

Konferencje i spotkania z przedstawicielami władz oraz mediów
ZPP PO organizuje spotkania biznesowe, branżowe i prasowe w formie konferencji, debat, śniadań i lunchów, które poświęcone są tematom ważnym dla polskiego przemysłu obronnego. Do udziału w organizowanych wydarzeniach zapraszani sią przedstawiciele władz oraz osoby decyzyjne.

Raporty, analizy, stanowiska
ZPP PO publikuje dokumenty stanowiące analizę i rekomendację w różnych obszarach związanych z polityką obronną Państwa oraz polskim przemysłem obronnym. Publikacje te prezentowane są podczas debat i konferencji oraz dystrybuowane do mediów i decydentów.

Członkom ZPP PO oferujemy 4 pakiety korzyści z tytułu przynależności do naszej organizacji:

  • Pakiet reprezentacyjny
  • Pakiet ochrony
  • Pakiet informacyjny
  • Pakiet uczestnictwa

 

Partnerzy